Javna nabava

Sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Sukladno stavku 2. tog članka najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, što naša tvrtka posjeduje.

Javna nabava u Republici Hrvatskoj predstavlja izrazito složen postupak. Uspješno provođenje procesa javne nabave zahtjeva određena znanja i iskustvo. Rezultati uspješno provedene javne nabave vidljivi su u uspješnoj provedbi projekta.