Reference

PG Mucko Varaždin

Mjera: M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«
Naziv projekta: Program razvoja Poljoprivrednog gospodarstva Mucko kroz projekt ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Pristup: Naše usluge obuhvatile su širok raspon područja djelovanja, do same pripreme projekta, poslovnog plana, pripreme i provedbe nabave, izrada kompletne popratne dokumentacije + prijava na natječaj. Provedba projekta uključuje i komunikaciju s bankama, Agencijom..nakon same realizacije, odnosno, isplate bespovratnih sredstava, pratimo klijenta narednih pet godina koliko je obvezan izvještavati Agenciju o stanju/ napretku projekta.

Rezultat: Dobivena stopa sufinanciranja projekta 70% (vrijednost investicije 1.065.000,00 kn) iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Bespovratna sredstva u iznosu od 704.000,00 kn isplaćena u ožujku 2018.

Agropomper Gojanec

http://agropomper.hr/

Mjera: M04 "Ulaganje u fizičku imovinu" - Podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Naziv projekta: Investicija u izgradnju (rekonstrukcija) građevine za prihvat, pranje/ čišćenje, sortiranje i privremeno skladištenje povrća, opremanje hladnjače, kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme, uvođenje IFC Certifikata te kupnja računalnog softwera

Projekt prošao na Natječaju (pozitivno ocijenjen). U tijeku je provedba projekta.

AGRO DENIS
vl. Denis Pomper, Gojanec

Mjera: M06, 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Iznos potpore: 50.000,00 € (376.840,00 kn) 100% bespovratno

U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Donald Rinkovec    Ivanec, Cerje Tužno

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (113.389,00 kn) 100% bespovratno
Projekt pozitivno ocijenjen. U tijeku je provedba projekta..

BINI d.o.o. Varaždin

Mjera: M04 "Ulaganje u fizičku imovinu" za podmjeru 4.1. » Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva « ; provedba tipa operacije 4.1.2 » Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Naziv projekta: Investicija u izgradnju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, uređenje pristupnih puteva, kupnju mehanizacije i opreme na peradarskoj farmi BINI d.o.o.

Vrijednost investicije: 914.500,00 kn; iznos bespovratnih sredstava (90%): 799.272,45 kn
Projekt pozitivno ocijenjen. U tijeku je provedba istog...

Program ruralnog razvoja

Pripreme projekta, poslovnog plana, pripreme nabave, izrada kompletne popratne dokumentacije + prijava na natječaj za još nekoliko OPGa, obrta i tvrtki (Hortikultura Peharda (4.1.1.), AgroPomper (4.1.1.), OPG Mašić (4.1.1.), OPG Cafuk (4.1.1.), Obrt SOKOL (4.1.1.), PG Drožđek (4.1.3.), OPG Jambriško (6.1.1.), OPG Leskovar (6.2.1.), OPG Petric(6.4.1.), PG Novak, OPG Geček, OPG Plantak, OPG Horvatić, OPG Lončar, OPG Mesić, PG Grgić, OPG Vrabelj, PG Priher, OPG Smetiško, PG Šmrćek, Hortikultura Peharda, OPG Lazar, OPG Časek,OPG Skočak, OPG Modrić, OPG Trakoštanec, OPG Milićević Hršak, OPG Peharda (6.1.1), OPG Flajšman (6.1.1.), OPG Levanić (6.1.1.), OPG Žunec, OPG Maltar, OPG Martinjak, OPG Frišćić, OPG Đurbek-Futač, OPG Rožmarić, OPG Koritić...

Udruga za promicanje socijalne inkluzije (UPSI)

42000 Varaždin

Mjera: ''Poticanje društvenog poduzetništva'', u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje.

Projekt: Mogu biti društveni poduzetnik - želim priliku

Priprema kompletne natječajne dokumentacije + prijava na natječaj za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda financijskom razdoblju 2014.-2020.

FOTEX d.o.o. Nedeljanec

http://www.fotex.hr/

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: „Jačanje konkurentnosti tvrtke FOTEX uvođenjem IKT za poboljšanje poslovnih procesa“

Pristup: Naše usluge obuhvatile su provedbu i praćenje projekta od istraživanja tržišta, pripreme i provedbe nabave, sastavljanje zapisnika o ocjenjivanju ponuda i odluka o odabiru ponuda, izvještavanje i sastavljanje izvješća za PT1 i PT2, pomoć pri promidžbi i vidljivosti projekta (visibility), održavanja konferencije za medije..

Provedba projektnih aktivnosti je završena. Slijedi savjetovanje vezano uz provedbu projekta, odnosno, realizaciju očekivanih rezultata definiranih u projektu.

Obrt SOKOL, vl.Boris Kliček
Jurketinec, Maruševec

Mjera: M04 "Ulaganje u fizičku imovinu" za podmjeru 4.1. » Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva « ; provedba tipa operacije 4.1.2 » Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Naziv projekta: Investicija u kupnju traktora i poljoprivredne mehanizacije

Vrijednost investicije: 1.947.180,00 kn; iznos bespovratnih sredstava (90%): 1.631.862,00 kn
Projekt pozitivno ocijenjen. U tijeku je provedba istog...

STA-KON d.o.o.
Varaždin

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: „Jačanje tržišne pozicije tvrtke STA-KON d.o.o. uvođenjem nove IKT za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja“

 

OPG Dražen Galić, Vulišinec

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu

Klijent ostvario potporu od 50% ukupne investicije.

HIB d.o.o. Hrnjanec, Sveti Ivan Zelina

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu (Zagrebačka županija)

Klijent ostvario potporu od 75% bespovratno.

OPG Marin Jambriško, Petrijanec

Mjera: M06, 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Iznos potpore: 50.000,00 € (372.000,00 kn) 100% bespovratno

U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

PG Drožđek d.o.o. Petrijanec

Mjera: M04 "Ulaganje u fizičku imovinu" za podmjeru 4.1. » Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva « ; provedba tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Projekt pozitivno ocijenjen. Intenzitet potpore 50% bespovratno. U tijeku je provedba istog...

OPG Monika Levanić, Sračinec

Mjera: M06, 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Iznos potpore: 20.000,00 € (148.250,00 kn) 100% bespovratno

U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Flajšman Ninoslav, Vidovec

Mjera: M06, 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Iznos potpore: 50.000,00 € (370.625,00 kn) 100% bespovratno

U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Milićević Hršak, Varaždin

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.187,50 kn) 100% bespovratno
Projekt pozitivno ocijenjen. U tijeku je provedba projekta..

OPG Žunec Damir, Vinica

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.187,50 kn) 100% bespovratno
U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Časek Stjepan, Gornja Voća

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.187,50 kn) 100% bespovratno
U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Koritić Katarina, Kalnik

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.187,50 kn) 100% bespovratno
U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Josip Lazar, Gornja Voća

Mjera: M06; Podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.187,50 kn) 100% bespovratno
U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

OPG Slunjski Denis, Beretinec

Mjera: »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, koji se provodi putem odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2.»Provedba operacija unutar CLLD strategije«

Iznos potpore: 15.000,00 € (111.678,00 kn) 100% bespovratno
U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

PG Dejan Peharda, Maruševec

Mjera: M06, 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Iznos potpore: 50.000,00 € (370.625,00 kn) 100% bespovratno

U tijeku je provedba projekta iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

INFO "M" računala, Petrijanec

Prijava na otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Iznos potpore: 100% bespovratno, do 200.000,00 kn

OPG Matija Mašić, Krkanec

Mjera: M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«- provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor stočarstva i peradarstva.

Rezultat: Dobivena stopa sufinanciranja projekta 70% bespovratno (ukupna vrijednost investicije 1.730.000,00 kn) iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). U tijeku je provedba projekta.