EU fondovi

Savjetovanje o EU fondovima

Pravovremena priprema projekta i pribavljanje potrebne dokumentacije je preduvjet za ispunjavanje uvjeta natječaja i uspješnost realizacije projekta. Nemojte čekati. Obratite nam se odmah.

Što možemo učiniti za Vas:

- savjetovati ćemo Vas o raspisanim natječajima (i o onima "u najavi") zavisno o potrebama i željama vezanih uz Vaše poduzetničko područje djelovanja

- koji su uvjeti? prihvatljivosti prijavitelja? što možda "nemate", a stignete riješiti prije objave samog natječaja/ prijave na natječaj, prihvatljive aktivnosti? postotak bespovratne potpore?..

 

 


 

Priprema i izrada projekata za EU fondove

Nakon objave (na nekim natječajima i prije objave) natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

  • izrada projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, popratne dokumentacije, izrada tehnoloških projekata (pokrivamo područje stručnih osoba ekonomskog, tehničkog, građevinskog i agronomskog fakulteta), izrada logičkih matrica...)
  • organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
  • izradu poslovnog plana ili investicijske studije, zavisno o vrijednosti investicije
  • prijava projekta na natječaj

 

Provedba projekata

Postupak provedbe projekta zahtijeva poznavanje administrativnih procedura, financijskih pravila natječaja, poštivanje pravila ugovora, provedbu postupaka javne nabave i izrade propisanih izvještaja.

Naše usluge uključuju kompletnu provedbu projekta od izradu plana nabava, pripremu dokumentacije i provođenje postupka javne nabave, korespodenciju sa ministarstvima, agencijama, bankama, brigu oko promidžbe i vidljivosti projekta, organizacije i vođenja konferencija za medije, ..pa sve do zahtjeva za isplatom (-ama) (u tranšama, kvartalno, jednokratno..zavisno o pravilima natječaja).

Nakon završetka provedbe projekta, preuzimamo brigu o izvještavanju nadležnog tijela o stanju/ napretku projekta (polugodišnje ili godišnje) vezano uz realizirane rezultate očekivane od projekta.


Svakom projektu pristupamo kao da je naš vlastiti, ulažemo maksimalan trud i znanje kako nam nešto ne bi promaklo i kako bi sve bilo prema uvjetima i propisima definiranih natječajima (i pravilnicima, uredbama..). I zato..kontaktirajte nas.